ONVZ
Gecontracteerd
Vergoeding vrije markt
Keuze uit 253 hoortoestellen

Assortiment

Vergoeding

Klik hier voor alle categorie hoortoestellen met vergoeding bij Jaaah:

Bekijk de hoortoestellen

Vrijemarkt

Klik hier voor alle hoortoestellen uit de vrije markt met vergoeding bij Jaaah.

Bekijk de hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen Jaaah

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: Jaaah, ONVZ en VVAA

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 683,22 € 512,41 € 170,81
Categorie 2 € 683,22 € 512,41 € 170,81
Categorie 3 € 683,22 € 512,41 € 170,81
Categorie 4 € 683,22 € 512,41 € 170,81
Categorie 5 € 683,22 € 512,41 € 170,81
Bijbetalen
Vergoeding vrije markt

Ja, na verplicht testen van 2 hoortoestellen.

Vergoeding accessoires

Het is mogelijk om bij ONVZ een vergoeding te ontvangen op hoortoestelaccessoires.

 • TV-streamer / microfoon: maximale vergoeding van € 150,01.
  • Bijbetaling mogelijk.
 • Sennheiser: maximale vergoeding van € 166,52.
  • Bijbetaling mogelijk.
 • Benodigd: audiogram niet ouder dan 6 maanden, triage audicien, tevredenheidsverklaring Hoorprotocol en bijlage 4 en 5 uit het Hoorprotocol.
TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: ONVZ, Jaaah en VVAA. 

Bijbetaling vrije markt (privaat) hoortoestellen

 • Het is mogelijk om te kiezen voor privaat hoortoestellen. Dit zijn hoortoestellen met de nieuwste technologie en kwalitatief het beste. Deze vallen buiten de vijf categorieën.

Voorschrift AC/KNO

 • Wanneer u jonger bent dan 18 jaar heeft u een voorschrift nodig van het Audiologisch Centrom of de KNO-arts.
 • Wanneer u tussen de 18-67 jaar oud bent en het de eerste aanschaf betreft, heeft u een voorschrift nodig van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts.
 • Wanneer u ouder dan 67 jaar bent, heeft u geen voorschrift nodig.

Benodigde formulieren

 • Een ingevulde HOORvragenlijst. Deze vragenlijst berekent uw categorie en vergoeding voor de hoortoestellen.
 • Een audiogram dat niet ouder is dan 6 maanden.
 • Een ingevulde Tevredenheidsverklaring Bijlage 6 hoorprotocol 2.0.

Bijzonderheden

 • Wij zijn erkent door ONVZ om aanpassingen van hoortoestellen aan huis te verzorgen.
 • Er is geen machtiging nodig.
 • Bijbetaling is toegestaan op privaat hoortoestellen en accessoires.
 • U moet zelfstandig uw rekening indienen van de eigen bijdrage bij uw zorgverzekeraar om in aamerking te komen voor een aanvullende vergoeding.

Hoortoestelverzekering Synck

 • Een verzekering speciaal voor uw hoortoestellen. De verzekering beschermt uw hoortoestellen tegen diefstal en verlies.
 • Het is mogelijk om uw hoortoestellen te verzekeren tijdens de proefperiode. De premie voor deze verzekering bedraagt: € 19,50 per hoortoestel en € 9,00 administratiekosten per polis.
 • De reguliere hoortoestelverzekering heeft een premie van 3,45% van de aanschafwaarde met een minimum van € 39,50 per jaar.

Betalingsregeling

 • Het is mogelijk om te kiezen voor een betalingsregeling, via Infomedics. De betelingsregeling bedraagt maximaal 5 maanden met een minimum aflosbedrag van € 20,00 per maand. U betaalt geen rente of extra kosten.
 • Benodigd formulier: Infomedics Verklaring

Populaire hoortoestellen bij ONVZ

Categorie 3 Oticon Ruby 2 miniRITE
Na vergoeding vanaf € 104,28 per stuk
Categorie 3 Oticon Ruby 2 miniRITE R - Oplaadbaar
Na vergoeding vanaf € 104,28 per stuk
Categorie 3 ReSound Ligo 4 61
Na vergoeding vanaf € 104,28 per stuk