DSW
Gecontracteerd
Vergoeding vrije markt
Keuze uit 266 hoortoestellen

Assortiment

Vergoeding

Klik hier voor alle categorie hoortoestellen met vergoeding bij InTwente:

Bekijk de hoortoestellen

Vrijemarkt

Klik hier voor alle hoortoestellen uit de vrije markt met vergoeding bij InTwente.

Bekijk de hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen InTwente

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: DSW, InTwente en Stad Holland verzekeraar

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 472,00 € 354,00 € 118,00
Categorie 2 € 524,00 € 393,00 € 131,00
Categorie 3 € 636,00 € 477,00 € 159,00
Categorie 4 € 810,00 € 607,50 € 202,50
Categorie 5 € 978,00 € 733,50 € 244,50
Bijbetalen
Vergoeding vrije markt

Ja, na verplicht testen van 2 hoortoestellen.

Aanvullende pakketen
AV-Top € 250,00 totaal maximaal*
*
De aanvullende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die geldt voor de geindiceerde categorie.
Vergoeding accessoires

Bij DSW, StadHolland en InTwente is het mogelijk om een vergoeding op hoortoestelaccessoires te ontvangen, zoals TV-streamers en microfoons. Bij aanschaf van een accessoire dient een kleine eigen bijdrage te worden betaald.

De maximale vergoeding op microfoons bedraagt: € 140,00.
De maximale vergoeding op TV-streamers bedraagt: € 200,00.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

  • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
  • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: DSW, StadHolland of InTwente. 

Bijbetaling vrije markt hoortoestellen

  • Het is bij DSW, StadHolland en InTwente mogelijk om een vergoeding te ontvangen op privaat hoortoestellen en vervolgens het resterende bedrag via een eigen bijdrage te betalen.
  • Voor een bijbetaling op privaat hoortoestellen moet u eerst hoortoestellen uit één van de vijf categorieën geprobeerd hebben. Als deze hoortoestellen uw gehoorprobleem niet oplossen, is het mogelijk om een schriftelijke verklaring in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Vervolgens kunt u een machtiging aanvragen bij DSW, StadHolland of InTwente om hoortoestellen uit de vrije markt te kiezen.
  • U krijgt uw vergoeding op basis van het resultaat van de ingevulde HOORvragenlijst.

Voorschrift AC/KNO

  • Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, is een voorschrift van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts vereist.
  • Wanneer u tussen de 18-67 jaar oud bent en het betreft de eerste aanschaf, is een voorschrift van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts vereist.
  • Wanneer u ouder bent dan 67 jaar, is er geen voorschrift vereist.
  • Voor accessoires is een voorschrift van het Audiologisch Centrum, KNO-arts of triage audicien vereist.

Bijzonderheden

  • Er is geen machtiging nodig, wanneer u kiest voor hoortoestellen uit de categorieën.
  • U dient een machtiging te hebben, wanneer u kiest voor privaat hoortoestellen. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding bij privaat hoortoestellen, als u voorheen hoortoestellen uit de categorieën heeft geprobeerd en deze uw gehoorproblemen niet hebben kunnen oplossen.
  • Het is toegestaan om op uw vergoeding op privaat hoortoestellen en hoortoestelaccessoires het resterende bedrag bij te betalen via een eigen bijdrage.
  • Wij zijn erkent door DSW, StadHolland en InTwente voor aanpassingen aan huis.
  • U moet zelfstandig uw factuur betreft de eigen bijdrage indienen bij uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor de aanvullende vergoedingen.
  • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft u een benodigd formulier nodig, namelijk het AXI-Plan verzekeringskaart. De premie bedraagt € 117,50 per hoortoestel voor 5 jaar.
  • Wanneer u over gaat tot aanschaf van uw nieuwe hoortoestellen en u liever gebruik maakt van een betalingsregeling in plaats van een directe volledige betaling, dan kun u bij kiezen om het totale bedrag over maximaal 8 maanden te verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 15,00 per maand moeten bedragen, exclusief € 5,00 administratiekosten per maand.

Benodigde formulieren

  • Uw categorie en vergoeding berekenen via de HOORvragenlijst. Via deze vragenlijst kunt u uw ingedeelde categorie zien en de vergoeding berekenen die voor u van toepassing is.
  • Een audiogram dat niet ouder is dan 9 maanden.
  • Een tevredenheidsverklaring vanuit DSW.
  • Bijbetalingsformulier gehoorhulpmiddelen DSW (voor vrije markt hoortoestellen).
  • Kiest u voor een hoortoestelverzekering dan moet u beschikken over een AXI-Plan verzekeringskaart.
  • Voorschrift KNO-arts/Audiologisch Centrum, indien vereist.

Populaire hoortoestellen bij DSW

Categorie 2 Starkey Livio 1000 RIC R - Oplaadbaar
Na vergoeding v.a. € 74,50 per stuk
Categorie 3 Oticon Ruby 2 miniRITE
Na vergoeding v.a. € 126,47 per stuk
Categorie 3 Oticon Ruby 2 miniRITE R - Oplaadbaar
Na vergoeding v.a. € 126,47 per stuk
Categorie 3 ReSound Ligo 4 61
Na vergoeding v.a. € 126,47 per stuk