DSW
Gecontracteerd
Vergoeding vrije markt
Keuze uit 234 hoortoestellen

Assortiment

Vergoeding

Klik hier voor alle categorie hoortoestellen met vergoeding bij Stad Holland:

Bekijk de hoortoestellen

Vrijemarkt

Klik hier voor alle hoortoestellen uit de vrije markt met vergoeding bij Stad Holland.

Bekijk de hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen Stad Holland

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: DSW, InTwente en Stad Holland

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 472,00 € 354,00 € 118,00
Categorie 2 € 524,00 € 393,00 € 131,00
Categorie 3 € 636,00 € 477,00 € 159,00
Categorie 4 € 810,00 € 607,50 € 202,50
Categorie 5 € 978,00 € 733,50 € 244,50
Bijbetalen
Vergoeding vrije markt

Ja, na verplicht testen van 2 hoortoestellen.

Aanvullende pakketen
Extra uitgebreide AV € 250,00 totaal maximaal*
AV uitgebreid € 250,00 totaal maximaal*
*
De aanvullende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die geldt voor de geindiceerde categorie.
Vergoeding accessoires

Bij DSW, StadHolland en InTwente is het mogelijk om een vergoeding op hoortoestelaccessoires te ontvangen.

 • Tv-streamer: maximale vergoeding van € 200,00.
  • Bijbetaling mogelijk.
 • Microfoon: maximale vergoeding van € 140,00.
  • Bijbetaling mogelijk.
TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: DSW, StadHolland of InTwente. 

Bijbetaling vrije markt (privaat) hoortoestellen

 • Het is bij DSW, StadHolland en InTwente mogelijk om een vergoeding te ontvangen op privaat hoortoestellen en vervolgens het resterende bedrag via een eigen bijdrage te betalen.
 • Voor een bijbetaling op privaat hoortoestellen moet u eerst twee hoortoestellen uit één van de vijf categorieën geprobeerd hebben. Als deze hoortoestellen uw gehoorprobleem niet oplossen, is het mogelijk om een schriftelijke verklaring in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Vervolgens kunt u een machtiging aanvragen bij DSW, StadHolland of InTwente om hoortoestellen uit de vrije markt te kiezen.
 • U krijgt uw vergoeding op basis van het resultaat van de ingevulde HOORvragenlijst.

Voorschrift AC/KNO

 • Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, is een voorschrift van het Audiologisch Centrum vereist.
 • Wanneer u tussen de 18-67 jaar oud bent en het betreft de eerste aanschaf, is een voorschrift van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts vereist.
 • Wanneer u ouder bent dan 67 jaar, is er geen voorschrift vereist.
 • Voor accessoires is een voorschrift van het Audiologisch Centrum, KNO-arts of triage audicien vereist.

Benodigde formulieren

 • Een ingevulde HOORvragenlijst. Deze vragenlijst berekent uw categorie en vergoeding voor de hoortoestellen.
 • Een audiogram dat niet ouder is dan 12 maanden.
 • Bijbetalingsformulier gehoorhulpmiddelen DSW (voor vrije markt hoortoestellen).
 • Voorschrift KNO-arts/Audiologisch Centrum, indien vereist.

Bijzonderheden

 • Er is geen machtiging nodig, wanneer u kiest voor hoortoestellen uit de categorieën.
 • U dient een machtiging te hebben, wanneer u kiest voor privaat hoortoestellen. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding bij privaat hoortoestellen, als u voorheen hoortoestellen uit de categorieën heeft geprobeerd en deze uw gehoorproblemen niet hebben kunnen oplossen.
 • Het is toegestaan om op uw vergoeding op privaat hoortoestellen en hoortoestelaccessoires het resterende bedrag bij te betalen via een eigen bijdrage.
 • U moet zelfstandig uw factuur betreft de eigen bijdrage indienen bij uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor de aanvullende vergoedingen.

Hoortoestelverzekering Synck

 • Een verzekering speciaal voor uw hoortoestellen. De verzekering beschermt uw hoortoestellen tegen diefstal en verlies.
 • Het is mogelijk om uw hoortoestellen te verzekeren tijdens de proefperiode. De premie voor deze verzekering bedraagt: € 19,50 per hoortoestel en € 9,00 administratiekosten per polis.
 • De reguliere hoortoestelverzekering heeft een premie van 3,45% van de aanschafwaarde met een minimum van € 39,50 per jaar.

Betalingsregeling

 • Het is mogelijk om te kiezen voor een betalingsregeling, via Infomedics. De betelingsregeling bedraagt maximaal 5 maanden met een minimum aflosbedrag van € 20,00 per maand. U betaalt geen rente of extra kosten.
 • Benodigd formulier: Infomedics Verklaring

Populaire hoortoestellen bij DSW

Categorie 3 Oticon Ruby 2 miniRITE
Na vergoeding vanaf € 104,28 per stuk
Categorie 3 Oticon Ruby 2 miniRITE R - Oplaadbaar
Na vergoeding vanaf € 104,28 per stuk
Categorie 3 ReSound Ligo 4 61
Na vergoeding vanaf € 104,28 per stuk
Categorie 5 Audio Service Quix 12 G5
Na vergoeding vanaf € 131,26 per stuk