EUCARE
Gecontracteerd
Vergoeding vrije markt
Keuze uit 220 hoortoestellen

Assortiment

Vergoeding

Klik hier voor alle categorie hoortoestellen met vergoeding bij Aevitea:

Bekijk de hoortoestellen

Vrijemarkt

Klik hier voor alle hoortoestellen uit de vrije markt met vergoeding bij Aevitea.

Bekijk de hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen Aevitea

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: Aevitea

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 460,00 € 344,83 € 115,17
Categorie 2 € 509,60 € 382,20 € 127,40
Categorie 3 € 550,37 € 412,78 € 137,59
Categorie 4 € 709,36 € 532,02 € 177,34
Categorie 5 € 807,21 € 605,41 € 201,80
Bijbetalen
Vergoeding vrije markt

Ja, na verplicht testen van 2 hoortoestellen.

Aanvullende pakketen
AV-Plus € 300,00 totaal maximaal*
AV-Extra € 350,00 totaal maximaal*
*
De aanvullende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die geldt voor de geindiceerde categorie.
Vergoeding accessoires

Bij Eucare en Aevitae is het mogelijk om een vergoeding te ontvangen op hoortoestelaccessoires.

De maximale vergoeding bedraagt: € 198,74.
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding zijn de volgende benodigde formulieren vereist: audiogram dat niet ouder is dan 6 maanden, voorschrift van het Audiologisch Centrum of KNO-arts (afhankelijk van uw leeftijd), Tevredenheidsverklaring Caresq en bijlage 4 van de HOORvragenlijst.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: EUCARE en Aevitae.

Voorschrift AC/KNO

 • Tot 18 jaar oud is een voorschrift van het Audiologisch Centrum vereist.
 • Wanneer u tussen de 18-67 jaar oud bent en het betreft de eerste aanschaf, dan is een voorschrift van de KNO-arts of Audiologisch Centrum vereist.
 • Wanneer u ouder bent dan 67 jaar en presbyacusis (ouderdomsslechthorendheid) heeft, is een verwijzing van de huisarts voldoende.
 • Bij een herhaalaanpassing (het opnieuw verkijgen van hoortoestellen binnen dezelfde termijn) is geen voorschrift vereist.

Bijzonderheden

 • U hoeft bij ons geen machtiging aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. Ook niet wanneer u kiest voor vrij markt hoortoestellen.
 • Om in aanmerking te komen voor een aanvullende vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, dient u zelfstandig de factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar.
 • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft u een benodigd formulier nodig, namelijk het AXI-Plan verzekeringskaart. De premie bedraagt € 117,50 per hoortoestel voor 5 jaar.
 • Wanneer u over gaat tot aanschaf van uw nieuwe hoortoestellen en u liever gebruik maakt van een betalingsregeling in plaats van een directe volledige betaling, dan kun u bij kiezen om het totale bedrag over maximaal 8 maanden te verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 15,00 per maand moeten bedragen, exclusief € 5,00 administratiekosten per maand.

Benodigde formulieren

 • Uw categorie en vergoeding berekenen via de HOORvragenlijst. Door de vragenlijst in te vullen kunt u eenvoudig uw categorie inzien en de vergoeding berekenen die voor u van toepassing is.
 • Een audiogram dat niet ouder is dan 12 maanden.
 • Een ingevulde tevredenheidsverklaring.
 • Indien u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft u een AXI-Plan verzekeringskaart nodig.
 • Een voorschrift van het Audiologisch Centrum, wanneer u jonger bent dan 18 jaar. Indien u tussen de 18-67 jaar oud bent, heeft u alleen een voorschrift nodig van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts. 

Populaire hoortoestellen bij EUCARE

Categorie 2 Starkey Livio 1000 RIC R - Oplaadbaar
Na vergoeding v.a. € 74,50 per stuk
Categorie 3 Oticon Ruby 2 miniRITE
Na vergoeding v.a. € 126,47 per stuk
Categorie 3 Oticon Ruby 2 miniRITE R - Oplaadbaar
Na vergoeding v.a. € 126,47 per stuk
Categorie 3 ReSound Ligo 4 61
Na vergoeding v.a. € 126,47 per stuk