Waaraan merk je dat je gehoor minder wordt?

Ons gehoororgaan is gedurende ons leven aan slijtage onderhevig. De natuurlijke slijtage begint eigenlijk al vrij snel. Het tempo waarin dit gebeurt, is echter bij iedereen anders. Dit is deels erfelijk bepaald, deels afhankelijk van bijkomende factoren als blootstelling aan lawaai, middenoorproblematiek, ziektes en medicijngebruik. Als een of meer van de volgende opmerkingen op u van toepassing zijn, is u gehoor wellicht verminderd:

  • Verstaan van gesprekken in rumoerige omstandigheden is zeer lastig
  • Mensen lijken onduidelijk te spreken
  • U vraagt mensen vaker om herhaling van wat ze hebben gezegd
  • Men zegt vaker dat u hard praat
  • Anderen zeggen dat u de televisie veel te hard zet
  • Mensen wijzen u er vaker op dat u blijkbaar een geluid niet hebt gehoord
  • U mist wel eens een woord in een gesprek in een rustige omgeving
  • Uw oren suizen of u hoort geluiden in uw hoofd
  • De telefoon moet op de hardste stand om het gesprek te kunnen volgen
  • U kunt mensen niet meer goed verstaan wanneer zij op afstand staan of met de rug naar u toe praten