• Audiocareplan (per toestel)
  • Audiocareplan (per toestel)
     
Lees alle 1 reviews

OogvoorOren.nl Audiocareplan (per toestel)

Totaal prijs:

€ 117,50
Selecteer hoeveelheid

Binnen 14 dagen heeft u het recht om het aangekochte product te retourneren en uw aankoopbedrag terug te ontvangen.

Bestellingen boven de € 15,- zijn zonder verzendkosten. Kleine bestellingen worden per brievenpost bezorgd. Grote bestellingen worden door de pakketdienst bezorgd. Alle bestellingen worden met Track&Trace verzonden.

Omschrijving

VOORWAARDEN Audiocare plan 09-2013

 Art. 1.  Aanvang, duur en einde van de verzekering.

De verzekering is geldig vanaf de op de servicepas vermelde ingangsdatum tot de op de servicepas vermelde einddatum. De verzekering dient binnen twee weken na aanschaf van de hoortoestellen gesloten te worden. De servicepas wordt pas verstrekt na betaling van de verschuldigde premie. De servicepas is slechts voor het op de factuur genoemde serienummer van het hoortoestel. Het tijdstip waarop de verzekering c.q. de dekking een aanvang neemt dan wel eindigt is 00.00 uur.

De verzekering eindigt voorts: 

Restitutie van premie zal nimmer worden verleend.

Art.  2. Omvang van de dekking.

De maatschappij biedt dekking voor schade aan of verlies van het verzekerde hoortoestel als gevolg van diefstal en/of vermissing, over de gehele wereld. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient verzekerde  binnen 24 uur na het ontdekken van de schade of het verlies, aangifte te doen bij de politie of daar toe door de overheid aangewezen instantie. Een schriftelijk bewijs van deze aangifte dient te worden overlegd. Hoortoestelaccessoires, zoals oorstukjes, een afstandbediening, etc. , vallen buiten deze dekking.

Art.  3. Uitsluitingen.

Geen dekking wordt verleend voor schade:

 a.veroorzaakt door of verband houdende met:

b.     1.     die gedekt is onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of onder een

                  andere verzekering gedekt zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben

                  bestaan.

2.     die al op basis van een wet of andere voorziening wordt vergoed.

c. die opzettelijk of moedwillig door, dan wel met goedvinden van een verzekerde is

         veroorzaakt.


Art.  4. Vergoeding van schade.

Vergoeding van schade vindt plaats door levering van een nieuw, vergelijkbaar hoortoestel door IntoEars. Schadevergoeding in geld is niet mogelijk.


Art.  5. Eigen bijdrage.

Bij schade dient een eigen bijdrage te worden voldaan welke afhankelijk is van de ouderdom van het verloren gegaan hoortoestel en wel als volgt:

De specs van de OogvoorOren.nl Audiocareplan (per toestel) op een rijtje

Specificaties
Batterij type ZL 312 Deze batterij is ook te herkennen aan de bruine kleur.
Batterij type ZL 13 Commodo excepteur velit magna et dolor officia in fugiat tempor nulla velit eu incididunt ut pariatur cillum veniam qui.
Batterij type ZL 13
10
     
1 reviews

      10 / 10
05 Mar 2020

De AudioCare verzekering lijkt mij geen goede keuze.

Mijn review gaat niet over een hoortoestel, dat moet ik nog aanschaffen, maar over de verzekeringsvoorwaarden. Ik heb een rekensommetje gemaakt (maar ik laat me graag corrigeren):
Stel: aanschafprijs € 1250,00. Verlies na 3 1/2 jaar.
Verzekeringspremies over drie jaar opgeteld: € 1032,50
Eigen bijdrage vervangend toestel 40 %: stel € 500,00
Totaal: € 1532,50

Dan kan ik toch beter niet verzekeren maar zelf een nieuw toestel betalen? Of mis ik iets?

H. van Elburg

verzekeringskosten
België Henk - OogvoorOren.nl Audiocareplan (per toestel)
Deze review komt van Oogvoororen.be